Read to Lead - อ่านอย่างผู้นำ

Wishlist: (0)

หนังสือที่เปิดเผยเคล็ดลับสู่การก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของสุดยอดผู้นำของโลก ที่ทุกคนล้วนมีเหมือนกัน นั่นคือการอ่าน

5 เหตุผลดีต่อใจ เมื่อได้เป็นเจ้าของหนังสือ Read to Lead อ่านอย่างผู้นำ

1. หนังสือ Read to Lead เป็นหนังสือที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้เขียนที่อยากทำสิ่งดี ๆ ทิ้งไว้ให้ประเทศชาติผ่านกิจการงานที่ตนเองถนัด นั่นคือการอ่านหนังสือ

2. ความคาดหวังของผู้เขียนคืออยากเห็นคนไทยอ่านหนังสือมากขึ้น เพราะปัจจุบัน คนไทยอ่านหนังสือเล่มน้อยมาก (คนไทย 4 เล่มต่อปีในขณะที่ เวียดนาม 60 สิงค์โปร์ 40 และมาเลเซีย 30)

3. แนวคิดในการออกแบบหนังสือ ถอดมาจากพระราชดำรัสบางตอน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า 
"หนังสือเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสิน 
เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้" 
ดีไซน์ของหนังสือจึงออกมาเหมือนด้านหน้าตึกธนาคารในสมัยก่อน

4. หนังสือออกแบบรูปเล่มให้อ่านง่าย สบายตา ถ้าได้อ่านแล้วรับรองว่าอ่านจบทุกคน เพราะมีทั้งเกร็ดความรู้ มีเรื่องราวของบุคคลสำคัญ รวมถึง 17 เทคนิคการอ่านหนังสือ

5. รายได้ค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดของผู้เขียน จำนวน 550,000 บาท และรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ จำนวน 120,000 บาท ผู้เขียนและสำนักพิมพ์ได้ร่วมกันนำขึ้นทูลเกล้าถวายแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนา เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การได้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ ถือเป็นการร่วมบุญด้วยกัน

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทุกคนจริงๆ (เพราะการอ่านเป็นเรื่องของทุกคน) และเหมาะกับการให้เป็นของขวัญแก่บุคคลอันเป็นที่รัก ควรค่าแก่การเป็น #หนังสือที่มีทุกบ้าน

ปกแข็ง

Customer review (0 reviews)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 595.00